Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Kwekerij Heutinck (“Kwekerij Heutinck Site”).

Het gebruik van de Site houdt volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker in.

Disclaimer:

Op deze Site is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
De informatie op deze internetsite wordt aangeboden op “AS IS”-basis. Dit wil zeggen zonder enige garantie of aansprakelijkheid aangaande de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud van deze Kwekerij Heutinck Site. Kwekerij Heutinck V.O.F is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, indirecte of gevolgschade, of eis tot schadevergoeding, voortkomend uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van de Site.
In geen geval is Kwekerij Heutinck V.O.F. aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het onbruikbaar worden, gegevensverlies of winstderving rechtstreeks of middellijk voortkomend uit het gebruik of de prestatie van software, documenten, de levering of niet levering van diensten, of de informatie die op deze Site beschikbaar is.
Gebruik van de links op deze Site kan als gevolg hebben dat u de Kwekerij Heutinck Site verlaat. De sites die via deze links aan de Kwekerij Heutinck Site gekoppeld zijn, vallen niet onder de zeggenschap van Kwekerij Heutinck. Kwekerij Heutinck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Site die op deze wijze aan de Kwekerij Heutinck Site gekoppeld is.
Indien u enige communicatie of materiaal verzendt aan of plaatst op deze Kwekerij Heutinck Site, geeft u Kwekerij Heutinck toestemming uw communicatie te gebruiken voor ieder doeleinde, waaronder reproductie, verzending, publicatie, uitzending en openbaarmaking.
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, handelsmerken en handelsnamen in de informatie op deze site zijn eigendom van Kwekerij Heutinck V.O.F Personen die tot deze informatie toegang hebben, kunnen hier op geen enkele wijze enige rechten aan ontlenen
De verzender van enige communicatie aan deze internetsite, of anderszins aan de eigenaars van deze site is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die de communicatie bevat, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan.
Kwekerij Heutinck V.O.F behoudt zich het recht voor deze disclaimer te herzien. Bezoekers zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden. U dient daarom deze pagina iedere keer te bezoeken wanneer u de Kwekerij Heutinck Site bezoekt, om de huidige voorwaarden vast te stellen waar u zich aan dient te houden.


Klik op het winkelwagentje
voor particuliere verkoop

Klik op het logo
om naar onze Facebook pagina te gaan

Kwekerij Heutinck

Wessel van Eylllaan 3

7271 NT Borculo

 

T: 0545-274164

F: 0545-272237

E: info@heutinck.eu